Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologická aktivita obsahových látek rostlin III. Vliv alkaloidů z Chelidonium majus L. na acetylcholinesterázu
Název práce v češtině: Biologická aktivita obsahových látek rostlin III.
Vliv alkaloidů z Chelidonium majus L.
na acetylcholinesterázu
Název v anglickém jazyce: Biological activity of plant metabolites III.
Influence of alkaloids from Chelidonium majus L. on acetylcholinesterase
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2005
Datum zadání: 15.05.2005
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Oponenti: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK