Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Vliv Arabského jara na změnu bezpečnostní, migrační a ekonomické politiky vybraných zemí Středomoří
Název práce v češtině: Vliv Arabského jara na změnu bezpečnostní, migrační a ekonomické politiky vybraných zemí Středomoří
Název v anglickém jazyce: Effects of the Arab Spring on the Change of Security, Migration and Economic Policy of Selected Countries of the Mediterranean
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2015
Datum zadání: 20.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK