Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání Elektromyografická analýza zapojení svalstva pletence ramenního u volejbalistů
Název práce v češtině: Porovnání Elektromyografická analýza zapojení svalstva pletence ramenního u volejbalistů
Název v anglickém jazyce: Electromyographic analysis of the shoulder girdle muscles inclusion of volleyball players
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2015
Datum zadání: 24.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.11.2015
Datum a čas obhajoby: 14.10.2015 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.10.2015
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK