Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cyklizační reakce některých derivátů anthranilamidu
Název práce v češtině: Cyklizační reakce některých derivátů anthranilamidu
Název v anglickém jazyce: Cyclisation Reactions of Some Anthranilamide Derivatives
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2004
Datum zadání: 31.10.2004
Datum a čas obhajoby: 07.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2006
Oponenti: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK