Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Očkování proti papilomavirům - Informovanost středoškolaček v Hradci Králové
Název práce v češtině: Očkování proti papilomavirům - Informovanost středoškolaček v Hradci Králové
Název v anglickém jazyce: Vaccination against papillomaviruses - Knowledge of high school students in Hradec Králové
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2015
Datum zadání: 07.02.2017
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Oponenti: MUDr. Daniel Leško
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše odborné literatury
Zhodnocení dosavadních zkušeností
Přehled názorů na užitečnost očkování proti papilomavirům
Závěr
Seznam odborné literatury
Calo, W. A. and N. T. Brewer (2015). "Trends in Genital Warts in the Era of Human Papillomavirus Vaccination."Sex Transm Dis42(12): 669-670.
Jacobson, R. M., A. A. Agunwamba, J. L. St Sauver and L. J. Finney Rutten (2015). "The Most Effective and Promising Population Health Strategies to Advance Human Papillomavirus Vaccination."Expert Rev Vaccines.
Perkins, R. B., A. Legler and A. Hanchate (2015). "Trends in Male and Female Genital Warts Among Adolescents in a Safety-Net Health Care System 2004-2013: Correlation With Introduction of Female and Male Human Papillomavirus Vaccination."Sex Transm Dis42(12): 665-668.
Yih, W. K., S. K. Greene, L. Zichittella, M. Kulldorff, M. A. Baker, J. L. Jong, R. Gil-Prieto, M. R. Griffin, R. Jin, N. D. Lin, C. N. McMahill-Walraven, M. Reidy, N. Selvam, M. S. Selvan and M. D. Nguyen (2015). "Evaluation of the risk of venous thromboembolism after quadrivalent human papillomavirus vaccination among US females."Vaccine.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK