Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Miniházená na základní škole
Název práce v češtině: Miniházená na základní škole
Název v anglickém jazyce: Minihandball on the primary school
Klíčová slova: Miniházená, děti, základní škola, tělesná výchova, pohybová úroveň
Klíčová slova anglicky: Minihandball, children, primary school, physical education, movement level
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2015
Datum zadání: 19.11.2015
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Porovnat výuku miniházené na základní škole v Kostelci nad Labem a v oddíle Sokola. Na základě porovnání pohybové úrovně dětí navrhnout model výuky miniházené vhodný pro tento typ školy a oddílu a ověřit jej v pedagogické praxi.
Seznam odborné literatury
Perič, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2008
Jančálek,S. a kol. Házená - teorie a didaktika. Praha: SPN, 1990
Předběžná náplň práce
Porovnat výuku miniházené na základní škole v Kostelci nad Labem a v oddíle Sokola. Na základě porovnání pohybové úrovně dětí navrhnout model výuky miniházené vhodný pro tento typ školy a oddílu a ověřit jej v pedagogické praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Compare trainings of minihandball on the primary school in Kostelec nad Labem and the section of Sokol. Propose the model trainings of minihandball appropriate for this type of school and section on the basis of comparison of the childrens movement level, and verify it in the pedagogical practise.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK