Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza herního zatížení ve sportovních hrách na přikladu volejbalu
Název práce v češtině: Analýza herního zatížení ve sportovních hrách na přikladu volejbalu
Název v anglickém jazyce: Analysis of the sports game loading by help of volleyball example
Klíčová slova: 3D kinematická analýza pohybu, externí zatížení, analýza výkonu, analýza utkání, herní analýza, pohyb
Klíčová slova anglicky: 3D motion kinematic analysis, external load, performance analysis, match analysis, game analysis, motion
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2015
Datum zadání: 19.11.2015
Datum a čas obhajoby: 23.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2020
Oponenti: prof. PaedDr. Dr. Michal Lehnert
  doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
• Kritériem této práce bylo zvolit vhodnou metodu, která umožní analyzovat pohyb hráček v oficiálním utkání elitních volejbalistů ve všech třech rovinách.
• Cílem této studie bylo kvantifikovat, evaluovat, vypočítat a komparovat externí zatížení elitních volejbalových hráček, reprezentováno koeficientem „herního zatížení“ ve všech třech rovinách pohybu během utkání Ligy mistrů žen (CEV Champions League).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
• The criterion of this work was to choose a suitable method that will analyze the movement of players in the official match of elite volleyball players in all three planes.
• The aim of this study was to quantify, evaluate, calculate and compare the external load of elite volleyball players, represented by the "player load" coefficient in all three planes of movement during a CEV Champions League match.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK