Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Electrochemical oxidation of selected bile acids in acetonitrile
Název práce v češtině: Elektrochemická oxidace vybraných žlučových kyselin v acetonitrilu
Název v anglickém jazyce: Electrochemical oxidation of selected bile acids in acetonitrile
Klíčová slova: cyklická voltametrie, diferenční pulzní voltametrie, elektrochemická oxidace, borem dopovaná diamantová elektroda, elektroda ze skelného uhlíku, platinová elektroda, kyselina chenodeoxycholová, kyselina cholová
Klíčová slova anglicky: cyclic voltammetry, differential pulse voltammetry, electrochemical oxidation, boron doped diamond electrode, glassy carbon electrode, platinum electrode, chenodeoxycholic acid, cholic acid
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2015
Datum zadání: 19.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2017
Oponenti: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK