Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv V
Název práce v češtině: Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních
léčiv V
Název v anglickém jazyce: Synthesis of substituted arylguanidines as potential drugs V
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Karel Palát, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2004
Datum zadání: 27.10.2004
Datum a čas obhajoby: 07.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2006
Oponenti: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK