Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In vitro a ex vivo studium lékových interakcí antiretrovirálních látek na střevních ATP-vázajících lékových transportérech
Název práce v češtině: In vitro a ex vivo studium lékových interakcí antiretrovirálních látek na střevních ATP-vázajících lékových transportérech
Název v anglickém jazyce: In vitro and ex vivo study of drug-drug interactions of antiretrovirals on intestinal ATP-binding drug transporters
Klíčová slova: transportéry, in vitro metody, ex vivo metody, antiretrovirální léčiva, tenké střevo, absorpce, lékové interakce, abakavir, tenofovir disoproxil fumarát, Caco-2
Klíčová slova anglicky: transporters, in vitro methods, ex vivo methods, antiretroviral drugs, intestine, absorption, drug-drug interactions, abacavir, tenofovir disoproxil fumarate, Caco-2
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.11.2015
Datum zadání: 28.02.2017
Datum a čas obhajoby: 01.06.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Oponenti: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
samostatnost, zájem o problematiku, laboratorní zručnost,pečlivost, schopnost číst zahraniční publikace, schopnost pracovat v týmu
Seznam odborné literatury
dostupné webové zdroje (články v zahraničních impaktovaných časopisech)
Předběžná náplň práce
základní výzkum (transportní experimenty využívajícíc in vitro model střevní absorpce - Caco-2 buňky;ex vivo akumulační studie na potkaním a lidském střevu)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
experimental basic research (transport experiments using in vitro model of intestina absorption - Caco-2 cells; ex vivo accumulation studies employing fragments of rat or human intestine)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK