Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
SPE a HPLC metabolitů melatoninu
Název práce v češtině: SPE a HPLC metabolitů melatoninu
Název v anglickém jazyce: SPE and HPLC of metabolites of melatonin
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michaela Jezberová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2004
Datum zadání: 31.10.2004
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Oponenti: RNDr. Milan Mokrý, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK