Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experimenty jako nedílná součást výuky chemie
Název práce v češtině: Experimenty jako nedílná součást výuky chemie
Název v anglickém jazyce: The experiments as integral part to chemical education
Klíčová slova: experiment, experimentální výuka chemie
Klíčová slova anglicky: experiment, experimental education of chemistry
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Markéta Karlínová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2015
Datum zadání: 15.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2017
Oponenti: doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude zaměřena především na experimentální část výuky chemie. Řešitel/ka navrhne "nové" resp. inovované experimenty vhodné pro výuku chemie na SŠ. Pozornost bude soustředěna především na experimenty z oblasti organické chemie a přírodních látek. Pro zvýšení atraktivity hodin chemie bude snaha o návrhy experimentů s materiály z běžného života jako např. potraviny, doplňky stravy, kosmetické produkty apod. Při návrhu experimentů je nutné dbát na materiální nenáročnost a cenovou dostupnost materiálu a pomůcek.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK