Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spektroskopické studium barevných derivátů nortriptylinu
Název práce v češtině: Spektroskopické studium barevných derivátů nortriptylinu
Název v anglickém jazyce: A Spectroscopic Study of Nortriptyline Coloured Derivatives
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2004
Datum zadání: 31.10.2004
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Oponenti: RNDr. Michaela Jezberová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK