Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nepůvodní ploštice (Insecta: Heteroptera) v České republice
Název práce v češtině: Nepůvodní ploštice (Insecta: Heteroptera) v České republice
Název v anglickém jazyce: Alien Bugs (Insecta: Heteroptera) in the Czech Republic
Klíčová slova: Hmyz, introdukce, invazní organismus, projektová výuka
Klíčová slova anglicky: Insects, invasive organism, introduction, project education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2017
Datum zadání: 05.04.2017
Datum a čas obhajoby: 24.05.2019 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R307, 307, biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jana Škodová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK