Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Viskoelastické vlastnosti biologických materiálů
Název práce v češtině: Viskoelastické vlastnosti biologických materiálů
Název v anglickém jazyce: Visco-elastic properties of biological materials
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2004
Datum zadání: 31.10.2004
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Petr Klemera, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK