Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik lokální adaptace na hadcový substrát v rostlinných populacích
Název práce v češtině: Vznik lokální adaptace na hadcový substrát v rostlinných populacích
Název v anglickém jazyce: The patterns of local adaptation to serpentine bedrock in plant populations
Klíčová slova: hadcový substrát, tolerance abiotických stresových faktorů, lokální adaptace, speciace
Klíčová slova anglicky: serpentine substrate, abiotic stress tolerance, local adaptation, speciaton
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Čertner, Ph.D.
Řešitel: Bc. Jan David - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2015
Datum zadání: 16.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: Mgr. Jan Prančl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem literární rešerše bude nejprve představení jednotlivých abiotických stresových faktorů, které významně ovlivňují růst rostlin na hadcovém substrátu, následované výčtem fyziologických, anatomických i morfologických adaptací, které umožňují rostlinám tolerovat nepříznivé podmínky hadcového podloží. Práce se bude dále soustředit na mechanismy vzniku lokální adaptace na hadcové podloží a demonstrovat je na konkrétních příkladech. V závěru práce bude rovněž diskutován význam hadcových lokalit pro udržování (refugium) a nárůst (substrátová speciace) rostlinné diverzity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK