Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Histonové modifikace a methylace polyomavirových genomů v průběhu infekce
Název práce v češtině: Histonové modifikace a methylace polyomavirových genomů v průběhu infekce
Název v anglickém jazyce: Histone modifications and methylation of polyomaviral genomes during the infection
Klíčová slova: polyomavirus, epigenetika, modifikace histonů, methylace DNA, CpG dinukleotidy
Klíčová slova anglicky: polyomavirus, epigenetics, histone modification,DNA methylation, CpG dinucleotides
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2015
Datum zadání: 16.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: RNDr. Jana Šmahelová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK