Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aralské jezero
Název práce v češtině: Aralské jezero
Název v anglickém jazyce: Aral Sea
Klíčová slova: vodní hospodářství; hydrologie; hydrogeologie; Aralské jezero, zemědělství
Klíčová slova anglicky: Water management; hydrologie; hydrogeologie; Aral sea; agriculture;
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2015
Datum zadání: 16.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Oponenti: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je podat historický vývoj hydrologických a hydrogeologických poměrů Aralského jezera od padesátých let minulého století po současnost a zařadit jej do širších souvislostí. Zvláštní důraz by práce měla věnovat problematice vztahu zemědělských praktik a vodního managementu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of the work is to bring the Aral Sea historical overview of the hydrological and hydrogeological conditions from the years fifties to the present day and include it in a broader context. Special attention should be paid to issues related agricultural practices and water management.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK