Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Moderní trendy v úpravě složitých matric ve spojení s kapalinovou chromatografií
Název práce v češtině: Moderní trendy v úpravě složitých matric ve spojení
s kapalinovou chromatografií
Název v anglickém jazyce: Modern trends in the pretreatment of the complex matrices in the connection with liquid
chromatography.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radek Sladkovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2004
Datum zadání: 30.11.2004
Datum a čas obhajoby: 31.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2006
Oponenti: doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK