Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo stavby a jiné možnosti realizace stavby na cizím pozemku
Název práce v češtině: Právo stavby a jiné možnosti realizace stavby na cizím pozemku
Název v anglickém jazyce: Superficiary right of building and other possibilities of building on land of another
Klíčová slova: Právo stavby, superficies solo cedit, stavebník, smlouva o zřízení práva stavby, věcná práva k cizím věcem, pacht
Klíčová slova anglicky: Superficiary right of building, superficies solo cedit, builder, superficiary right of building agreement, rights in rem in things of others, usufructury lease
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 11:15
Místo konání obhajoby: míst 236 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK