Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivní politika zaměstnanosti
Název práce v češtině: Aktivní politika zaměstnanosti
Název v anglickém jazyce: Active labour market policy
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2005
Datum zadání: 30.05.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
Oponenti: Ing. Michaela Erbenová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK