Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulární mechanismy buněčné nepermisivity vůči viru Rousova sarkomu
Název práce v češtině: Molekulární mechanismy buněčné nepermisivity vůči viru Rousova sarkomu
Název v anglickém jazyce: Molecular mechanisms of cellular nonpermissiveness against Rous sarcoma virus
Klíčová slova: adaptace, buněčná fúze, cizodruhový hostitel, heterotransmise, kachna, permisivita, RCAS, replikační cyklus, retrovirus, RSV, sestřih mRNA, virus Rousova sarkomu
Klíčová slova anglicky: adaptation, cell fusion, duck, heterologous host, heterotransmission, mRNA splicing, permissiveness, RCAS, replication cycle, retrovirus, Rous sarcoma virus, RSV
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2015
Datum zadání: 26.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2017
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Anna Koslová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Virus Rousova sarkomu (RSV) je retrovirus, jehož původním hostitelem je kuře. Virus dokáže infikovat také kachní buňky, replikace v nich je však výrazně omezená.
Cílem této práce je popsat, na jaké úrovni se bloky v replikačním cyklu RSV v kachních buňkách nacházejí, a kvantifikovat tyto defekty ve srovnání s permisivními kuřecími buňkami. V experimentech budou využity buněčné kultury kuřecích a kachních embryonálních fibroblastů, kvantifikace rozdílů bude provedena pomocí RT-PCR, fokálních testů a průtokové cytometrie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Rous sarcoma virus (RSV) belongs among retroviruses. Although its natural host is chicken, RSV is also able to infect duck cells, but with reduced replication.
Goals of this thesis are to describe blocks in replication cycle of RSV in duck cells and to quantify these defects in comparison to permissiveness chicken cells. Cell cultures of chicken and duck embryonic fibroblasts will be used, quantification will be performed by real-time PCR, focus assay, and flow cytometry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK