Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj bytové výstavby v souvislosti s regionálním populačním vývojem Česka
Název práce v češtině: Vývoj bytové výstavby v souvislosti s regionálním populačním vývojem Česka
Název v anglickém jazyce: Development of housing construction in the context of regional population development in Czechia
Klíčová slova: populační vývoj, bytová výstavba, Webbův graf, prostorová autokorelace, Česko
Klíčová slova anglicky: population development, housing construction, Webb’s graph, spatial autocorrelation, Czechia
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2016
Datum zadání: 06.01.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2021
Oponenti: Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
bude doplněno
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK