Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Prechordální destička: její vznik a funkce během embryogeneze hlavy obratlovců
Název práce v češtině: Prechordální destička: její vznik a funkce během embryogeneze hlavy obratlovců
Název v anglickém jazyce: The prechordal plate during embryogenesis of the vertebrate head
Klíčová slova: prechordální destička; prechordální mezoderm; hlavové kavity; vnější okohybné svaly; embryogeneze; obratlovci
Klíčová slova anglicky: prechordal plate; prechordal mesoderm; head cavities; extrinsic eye muscle; embryogenesis; vertebrate
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2015
Datum zadání: 12.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Oponenti: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci budou shrnuty poznatky o embryogenezi a vývojových možnostech prechordální destičky během vývoje hlavy u různých druhů obratlovců.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK