Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bolševník velkolepý - negativní dopady a možnosti likvidace invaze
Název práce v češtině: Bolševník velkolepý - negativní dopady a možnosti likvidace invaze
Název v anglickém jazyce: Giant hogweed - negative impact of invasion and means of eradication
Klíčová slova: rostlinné invaze, bolševník velkolepý, metody likvidace, vliv na ekosystém
Klíčová slova anglicky: plant invasions, giant hogweed, eradication methods, impact on ecosystem
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Müllerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2015
Datum zadání: 12.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2016
Oponenti: Ing. Jan Pergl, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Literární rešerše v oblasti problematiky invaze bolševníku velkolepého se zaměřením na možnosti likvidace a jejich úspěšnost. Zhodnocení úspěšnosti jednotlivých metod na základě výstupů projektu Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK