Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Působnost státního zástupce v přípravném řízení trestním
Název práce v češtině: Působnost státního zástupce v přípravném řízení trestním
Název v anglickém jazyce: The Scope of the Prosecutor in the Preliminary Criminal Proceedings
Klíčová slova: Státní zástupce Dozor Přípravné řízení trestní
Klíčová slova anglicky: Prosecutor Supervision Preliminary criminal proceedings
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2015
Datum zadání: 12.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2016
Datum a čas obhajoby: 26.09.2016 17:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 342
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2016
Oponenti: JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK