Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků v mateřské škole
Název práce v češtině: Vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Education and development of teachers in kindergarten
Klíčová slova: Personální práce, personální činnosti, řízení lidských zdrojů, vzdělávání, rozvoj, analýza vzdělávacích potřeb, pedagogický pracovník, lídr
Klíčová slova anglicky: Personnel work, personal activities, human resource management, training, development, analysis of educational needs, teaching staff, leader
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2015
Datum zadání: 05.10.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 12:30
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK