Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porada jako metoda rozvoje pedagogických pracovníků v mateřské škole
Název práce v češtině: Porada jako metoda rozvoje pedagogických pracovníků v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Meeting as a method of development of pedagogical nursery school workers
Klíčová slova: profesní rozvoj, metody vzdělávání, porada, pedagogický pracovník, ředitel
Klíčová slova anglicky: professional development, methods of education, meeting, pedagogical worker, headteacher
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.06.2015
Datum zadání: 05.10.2015
Datum a čas obhajoby: 17.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:14.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: Mgr. Jitka Kaplanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK