Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotoperiodismus a hibernace
Název práce v češtině: Fotoperiodismus a hibernace
Název v anglickém jazyce: The photoperiodism and hibernation
Klíčová slova: fotoperioda, fotoperiodismus, hibernace, cirkanuální rytmy, pars tuberalis
Klíčová slova anglicky: photoperiod, photoperiodism, hibernation, circannual rhythms, pars tuberalis
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2015
Datum zadání: 11.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: Mgr. Kamila Weissová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je objasnit význam fotoperiody pro vstup do hibernace a její ukončení
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to clarify the importance of photoperiod for entering and quitting the hibernatory state.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK