Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čeština slovenských mluvčích
Název práce v češtině: Čeština slovenských mluvčích
Název v anglickém jazyce: Czech of Slovak Speakers
Klíčová slova: český jazyk, slovenský jazyk, slovenský mluvčí, semikomunikace, pozitivní mezijazykový transfer, negativní mezijazykový transfer, spisovný jazyk, blízce příbuzné jazyky, obecná čeština, analýza, chyba, mluvený projev
Klíčová slova anglicky: Czech language, Slovak language, Slovak speaker, semicommunication, positive language transfer, negative language transfer, negative language interference, the standard language, closely related languages, general Czech, analysis, error, speech
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.03.2013
Datum zadání: 09.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.11.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK