Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakce glutamátových receptorů kainátového typu se steroidními látkami
Název práce v češtině: Interakce glutamátových receptorů kainátového typu se steroidními látkami
Název v anglickém jazyce: The interaction of kainate subtypes of glutamate receptors with steroid compounds.
Klíčová slova: kainátový receptor, glutamát, neurosteroidy, steroidy, metoda terčíkového zámku
Klíčová slova anglicky: kainate receptor, glutamate, neurosteroids, steroids, patch-clamp technique
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Krůšek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2015
Datum zadání: 20.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2017
Oponenti: RNDr. Pavel Adámek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je prostudovat interakci vybraných steroidních látek s různými typy kainátových receptorů. Funkce receptorů stimulovaných agonisty bude měřena metodou terčíkového zámku (patch-clamp). Účinky steroidů budou sledovány podle změn odpovědí na agonisty (velikost odpovědi, časový průběh, napěťová závislost).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this project is to study interaction of selected steroid compounds with different subtypes of kainate receptors. The activity of agonist stimulated receptors will be measured by the patch-clamp technique. The interaction of steroid compounds with receptors will be quantified according to the changes in responses to agonists induced by steroids (response amplitude, time course, voltage dependence).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK