Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluční aspekty Alzheimerovy choroby. V hlavní roli apolipoprotein E
Název práce v češtině: Evoluční aspekty Alzheimerovy choroby. V hlavní roli apolipoprotein E
Název v anglickém jazyce: Evolutionary aspects of Alzheimer's disease. Major role of the Apolipoprotein E
Klíčová slova: Alzheimerova choroba, APOE, apolipoprotein E, evoluce člověka, dlouhověkost, fyzická aktivita, Homo, Hominidae
Klíčová slova anglicky: Alzheimer’s disease, APOE, Apolipoprotein E, human evolution, longevity, physical activity, Homo, Hominidae
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2015
Datum zadání: 11.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Oponenti: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK