Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vypořádání společného jmění manželů podle současné právní úpravy
Název práce v češtině: Vypořádání společného jmění manželů podle současné právní úpravy
Název v anglickém jazyce: Settlement of community property of spouses under current legal regulation
Klíčová slova: společné jmění manželů, vypořádání, Občanský zákoník
Klíčová slova anglicky: community property of spouses, settlement, Civil Code
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2015
Datum zadání: 11.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 14:15
Místo konání obhajoby: míst. 130 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:25.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK