Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulární diagnostika ptačích schistosom při nákaze přirozených i náhodných hostitelů
Název práce v češtině: Molekulární diagnostika ptačích schistosom při nákaze přirozených i náhodných hostitelů
Název v anglickém jazyce: Molecular diagnostics of bird schistosomes during the infection of natural and accidental hosts
Klíčová slova: Molekulární diagnostika, Trichobilharzia, cell-free DNA
Klíčová slova anglicky: Molecular diagnostics, Trichobilharzia, cell-free DNA
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2015
Datum zadání: 11.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Oponenti: RNDr. Mgr. Jan Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Larvální stádia - cerkárie rodu Trichobilharzia jsou schopné pronikat kůží definitivních hostitelů – vodních ptáků, i pronikat do náhodných hostitelů (např. myš, člověk) a způsobovat akutní zánětlivou reakci známou jako cerkáriová dermatitida.
Míra projevů dermatitidy závisí zejména na stavu hostitelského imunitního systému. Po průniku do kůže se cerkárie transformují na schistosomuly. Některé z migrujících schistosomul jsou eliminovány již v kůži, jiné však migrují až do vnitřních orgánů. Přestože u náhodných hostitelů nejsou tito červi schopni dokončit svůj vývoj, mohou působit zdravotní komplikace.
Ačkoliv jsou infekce trichobilharziemi v případě definitivních i náhodných hostitelů poměrně běžné, neexistuje prozatím spolehlivá specifická molekulárně-diagnostická metoda umožňující jejich detekci. Zavedením takovéto diagnostické metody by bylo možné odlišit cerkáriovou dermatitidu od ostatních kožních imunitních reakcí a regulovat tak způsob léčby.
Hlavní cíl: V navržené práci by měla být za pomoci molekulárních metod diagnostikována nákaza motolicemi rodu Trichobilharzia u bezobratlých a obratlovčích hostitelů.
Dílčí cíle této práce jsou:
1. Experimentálně ověřit možnosti záchytu parazitární DNA ve vzorcích hemolymfy plžů.
2. Experimentálně ověřit možnosti záchytu parazitární DNA ve vzorcích krevního séra experimentálně infikovaných kachen a myší
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK