Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Demographic transition, population growth, demographic ageing – interrelations and development contexts at the regional level
Název práce v češtině: Demografická revoluce, populační růst a demografické stárnutí - vzájemné vztahy a rozvojové souvislosti na regionální úrovni
Název v anglickém jazyce: Demographic transition, population growth, demographic ageing – interrelations and development contexts at the regional level
Klíčová slova: Demographic transition, demographic revolution, ageing, development, region
Klíčová slova anglicky: Demographic transition, demographic revolution, ageing, development, region
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2015
Datum zadání: 10.11.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:01.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Oponenti: doc. RNDr. Branislav Bleha, Ph.D.
  RNDr. Tomáš Fiala, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK