Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The effect of dietary prebiotic supplementation on neonatal development in rats
Název práce v češtině: Vliv suplementace prebiotikem na neonatální vývoj u potkanů
Název v anglickém jazyce: The effect of dietary prebiotic supplementation on neonatal development in rats
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2015
Datum zadání: 16.05.2017
Datum a čas obhajoby: 22.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2017
Oponenti: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka vypracuje svou experimentální diplomovou práci v rámci programu Erasmus na pracovišti University of Barcelona pod vedením tamního školitele.
rešerže literárních zdrojů na dané téma
Seznam odborné literatury
1. Bakker-Zierikzee AM, Van Tol EAF, Kroes H et al (2006) Faecal SIgA secretion in infants fed on pre- or probiotic infant formula. Pediatr Allergy Immunol 17:134–140.

2. Binns C, Lee A, Harding H, et al (2007) The CUPDAY Study: prebiotic-probiotic milk product in 1–3-year-old children attending childcare centres. Acta Paediatrica 96:1646–1650.

3. Corzo N, Alonso JL, Azpiroz F et al (2015) Prebiotics: concept, properties and beneficial effects. Nutr Hosp 31:99–118.

4. Douglas LC, Sanders ME (2008) Probiotics and Prebiotics in Dietetics Practice. Journal of the American Dietetic Association 108:510–521.

5. Osborn DA, Sinn JKH (2013) Prebiotics in infants for prevention of allergy. Cochrane Db Syst Rev 3:CD006474

6. Pérez-Cano FJ, Franch Ŕ, Castellote C, Castell M (2012) The suckling rat as a model for immunonutrition studies in early life. Clin Dev Immunol 2012:537310.

7. Pérez-Cano FJ, Marín-Gallén S, Castell M et al (2007) Bovine whey protein concentrate supplementation modulates maturation of immune system in suckling rats. Br J Nutr 98:S80–S84.

8. Roberfroid M, Gibson GR, Hoyles L, et al (2010) Prebiotic effects: metabolic and health benefits. British Journal of Nutrition 104:S1–S63.

9. Scholtens PAMJ, Alliet P, Raes M et al (2008) Fecal secretory immunoglobulin A is increased in healthy infants who receive a formula with short-chain galacto-oligosaccharides and longchain fructo-oligosaccharides. J Nutr 138:1141–1147.

10. Suárez JE (2015) Autochthonous microbiota, probiotics and prebiotics. Nutr Hosp 31:3–9.

11. Vandenplas Y.* (2002) Oligosaccharides in infant formula. British Journal of Nutrition 87:293–296.

12. Van Hoffen E, Ruiter B, Faber J et al (2009) A specific mixture of short-chain galacto-oligosaccharides and long-chain fructooligosaccharides induces a beneficial immunoglobulin profile in infants at high risk for allergy. Allergy Eur J Allergy Clin Immunol 64:484–487.

13. Veereman-Wauters G, Staelens S, Van de Broek H et al (2011) Physiological and bifidogenic effects of prebiotic supplements in infant formulae. J Pediatr Gastroenterol Nutr 52:763–771.

14. de Vrese M, Schrezenmeir J (2008) Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics. Food Biotechnology 1–66.

15. Wilson T, Temple NJ (eds) (2016) Beverage Impacts on Health and Nutrition. Springer International Publishing

+ další zdroje Pubmed
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK