Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tendence k federalizaci v Itálii
Název práce v češtině: Tendence k federalizaci v Itálii
Název v anglickém jazyce: Tendencies for Federalization in Italy
Klíčová slova: Itálie, federalizace, decentralizace, regionální stát, regiony.
Klíčová slova anglicky: Italy, federalization, decentralization, regional state, regions.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2015
Datum zadání: 10.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.06.2017
Datum a čas obhajoby: 05.06.2017 15:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2017
Oponenti: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK