Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní diagnostika houbových infekcí
Název práce v češtině: Laboratorní diagnostika houbových infekcí
Název v anglickém jazyce: Laboratory diagnosis of fungal infections.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2005
Datum zadání: 22.11.2005
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Oponenti: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK