Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj vnímání tělesných rozměrů a prevalence obezity v různých obdobích lidské historie
Název práce v češtině: Vývoj vnímání tělesných rozměrů a prevalence obezity v různých obdobích lidské historie
Název v anglickém jazyce: Evolution of perception of physical proportions and the prevalence of obesity in different periods of human existence
Klíčová slova: nadváha, obezita, tělesné složení, vnímání těla, tuková hmota, tělesná hmotnost
Klíčová slova anglicky: overweight, obesity, body composition, body perception, fat mass, body weight
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jitka Tomešová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 16.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Oponenti: RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vnímání tělesných proporcí je v různých kulturách rozdílné a podobně tomu bylo i v historii člověka. Zatímco některými populacemi jsou vnímáni negativně lidé příliš štíhlí, v jiných, včetně současné populace, je se zdravotními i sociálními negativy spojována nadváha a obezita. Bakalářská práce bude formou rešerše zpracovávat dostupné údaje v literatuře věnované vývoji tělesných proporcí a jejich vnímání danou populací, včetně zpracování recentních informací o světové epidemii obezity.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Perception of body proportions differes in different cultures and this was similar in human history. In some population are negatively perceived people who were too thin, while in other, including present, we link the healthy and socially negatives with overweight and obesity.
Bachelor thesis will takes form of searche. It will process the available data in literature focused on changes of body shape and perception of proportions in population and will include recent information about world epidemic of obesity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK