Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní přínosy a rizika dodržování bezlepkové diety
Název práce v češtině: Zdravotní přínosy a rizika dodržování bezlepkové diety
Název v anglickém jazyce: Health benefits and risks of adherence to gluten-free diet
Klíčová slova: lepek, bezlepková dieta, bezlepkové potraviny, gluten, alergie, celiakie
Klíčová slova anglicky: gluten, gluten-free diet, gluten-free food, allergy, celiac disease
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jitka Tomešová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 16.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: doc. Lubomír Kužela, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Během posledních zhruba deseti let dodržuje stále větší procento světové populace bezlepkovou dietu. Na jedné straně je příčinou častější diagnostika celiakie, alergie na lepek nebo neceliakální glutenová intolerance, na druhé straně módní trend, který spojuje bezlepkovou dietu se zdravým životním stylem, redukcí tělesné hmotnosti, nebo lepek označuje za látku přímo ohrožující zdraví člověka. Bakalářská práce formou rešerše zpracovává recentní údaje z literatury jak o jednotlivých nosologických jednotkách, které dodržování bezlepkové diety vyžadují, tak také oprávněnost či nepodloženost vyloučení lepku ze stravy bez zdravotní příčiny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
During the last approximately ten years, an increasing percentage of the world population follow a gluten-free diet. On one hand is the reason more and more frequent diagnosis of celiac disease, allergy on gluten, or nonceliac gluten intolerance, on the other hand there is a modern trend to connect gluten-free diet with healthy lifestyle and weight loss or shows gluten as human health endangering substance.
Bachelor thesis compiles recent data in literature about single nosologic units that require adherence to the gluten-free diet, as well as legitimacy or unfounded exclusion of gluten from diet without any medical cause.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK