Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyhodnotenie aktivity potencionálne antifungálnych látok pomocou mikrodilučnej bujónovej metódy
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vyhodnotenie aktivity potencionálne antifungálnych látok pomocou mikrodilučnej bujónovej metódy
Název práce v češtině: Vyhodnocení aktivity potenciálně antifungálních látek pomocí mikrodiluční bujónové metody
Název v anglickém jazyce: Evaluation of activity of potentional antifungal substances through the use of microdilution broth method
Klíčová slova: kvasinky, antimykotika, minimální inhibiční koncentrace
Klíčová slova anglicky: yeasts, antimycotics, minimal inhibitory concentration
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2015
Datum zadání: 03.04.2017
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Oponenti: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Rešerše literatury
2. Zvládnutí základních mikrobiologických technik v mykologické laboratoři
3. Vypracování postupu vyhodnocení antifungální aktivity in vitro pomocí mikrodiluční bujónové metody
4. Vlastní experimenty
5. Zpracování výsledků
6. Vyhodnocení výsledků, jejich interpretace a diskuze s využitím teoretických a praktických znalostí dané problematiky
Seznam odborné literatury
Buchta V.: Studium interakcí potenciálně patogenních hub s antifungálními látkami a faktorů ovlivňujících stanovení parametrů citlivosti in vitro. Disertační práce, Hradec Králové, 1993.
Votava M. et al: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno 2003.
Votava M. et al: Lékařská mikrobiologie II., Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii, Masarykova univerzita, Brno 2000.
Calderone RA. (2002) Candida and candidiasis. ASM Press, Washington, 451 s. ISBN 1-5581-212-0
Greenwood D., Slack R. C. B., Peutherer J. F. a kol. (1999) Lékařská mikrobiologie. Grada, Praha, 686 s. ISBN 80-7169-365-0
Anaissie E. J., McGinnis M. R., Pfaller M. A. (2003) Clinical Mycology. Churchill Livingstone, Philadelphia, 608 s. ISBN 0-443-07937-4
Mahon R. C., Manuselis G. (2000) Textbook of Diagnostic Microbiology. W. B. Sauders Company, Philadelphia, 2. vydání, 1230 s. ISBN 0-7216-7917-X
Buchta V. Současné možnosti testování citlivosti hub k antifungálním látkám v podmínkách in vitro. Klin.Mikrobiol.Inf.Lék. 8(3):110-120, 2002.
Pfaller MA, Moet GJ, Messer SA, Jones RN, Castanheira M. (2011) Candida bloodstream infections: comparison of species distributions and antifungal resistance patterns in community-onset and nosocomial isolates in the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program, 2008-2009. Antimicrob Agents Chemother. 55(2):561-6.
Cormican MG, Pfaller MA: Standardization of antifungal susceptibility testing. J. Antimicrob. Chemother. 38: 561 – 578, 1996.
Arikan S, Lozano-Chiu M, Paetznick V, Rex JH. In vitro susceptibility testing methods for caspofungin against Aspergillus and Fusarium isolates. Antimicrob Agents Chemother. 2001 Jan;45(1):327-30
Mandras N, Roana J, Scalas D, Fucale G, Allizond V, Banche G, Barbui A, Li Vigni N, Newell VA, Cuffini AM, Tullio V. In vitro antifungal activity of fluconazole and voriconazole against non-Candida yeasts and yeast-like fungi clinical isolates. New Microbiol. 2015 Nov;38(4):583-7
Alastruey-Izquierdo A, Melhem MS, Bonfietti LX, Rodriguez-Tudela JL. Susceptibility test for fungi: Clinical and laboratoria correlations in medical mycology. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2015 Sep;57 Suppl 19:57-64.
Siopi M, Siafakas N, Zerva L, Meletiadis J. Evaluation of paper gradient concentration strips for antifungal combination testing of Candida spp. Mycoses. 2015 Nov;58(11):679-87.
Kaushik N, Pujalte GG, Reese ST. Superficial Fungal Infections. Prim Care. 2015 Dec;42(4):501-16.
Dobb KS, Kaye SJ, Beckmann N, Thain JL, Stateva L, Birch M, Oliver JD. Characterisation of the Candida albicans Phosphopantetheinyl Transferase Ppt2 as a Potential Antifungal Drug Target. PLoS One. 2015 Nov 25;10(11):e0143770.
Mangoni ML, Luca V, McDermott AM. Fighting microbial infections: A lesson from amphibian skin-derived esculentin-1 peptides. Peptides. 2015 Sep;71:286-95.
Hamal P., Jandová B., Mencl K. (2010) Identifikace kvasinek z klinického materiálu. Přehled současných možností se zaměřením na fenotypové metody a komerční produkty. Postgrad Med 12(5): 64-70.
Hamal P. (2007) Molekulárně genetické metody v lékařské mykologii: současný stav a perspektiva. Klin Mikrobiol Inf Lék 13(4):136-144.
Kuykendall RJ, Lockhart SR. Microbroth Dilution Susceptibility Testing of Candida species. Methods Mol Biol. 2016;1356:173-81.
Bhatia VK, Sharma PC. Determination of minimum inhibitory concentrations of itraconazole, terbinafine and ketoconazole against dermatophyte species by broth microdilution method. Indian J Med Microbiol. 2015 Oct-Dec;33(4):533-7.
Chowdhary A, Singh PK, Kathuria S, Hagen F, Meis JF. Comparison of the EUCAST and CLSI Broth Microdilution Methods for Testing Isavuconazole, Posaconazole, and Amphotericin B against Molecularly Identified Mucorales Species. Antimicrob Agents Chemother. 2015 Dec;59(12):7882-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK