Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Politické atentáty v meziválečné Evropě (1934)
Název práce v češtině: Politické atentáty v meziválečné Evropě (1934)
Název v anglickém jazyce: Political assasination in interwar Europe (1934)
Klíčová slova: Englbert Dollfuss, Louis Barthou, Alexandr I. Karadjordevič, Sergej Minorovič Kirov, puč, atetnát, Marseille, Leningrad.
Klíčová slova anglicky: Englbert Dollfuss, Louis Barthou, Alexander I. Karadjordevič, Sergei Kirov Minorovič, putsch, assassination, Marseille, Leningrad.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2014
Datum zadání: 07.03.2014
Datum a čas obhajoby: 19.01.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Petr Koura, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce pojednává o vybraných, úspěšných atentátech, které se uskutečnily ve druhé polovině roku 1934. Zabývá se jejich ohlasem ve vybraných tiskovinách vydávaných v prvorepublikovém Československu v meziválečném období. Tedy jakým způsobem psaly o smrti vybraných státníků, jaké k nim zaujaly stanovisko. Zdali mohly v určitém případě atentát i schválit, či se k nim stavěly negativně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
These thesis deal with selected successful attacks that have occurred during the second half of 1934. It deals with their response in selected publications issued in the inter-war Czechoslovakia in the interwar period. How they wrote about the death of selected statesmen as they take a stand. Whether in a specific case could assassination and approve, or were built negative.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK