Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Dungeon Throne: A 3D Dungeon Management Game
Název práce v češtině: The Dungeon Throne: 3D počítačová hra o správě doupěte
Název v anglickém jazyce: The Dungeon Throne: A 3D Dungeon Management Game
Klíčová slova: hra o správě doupěte, Lua scriptování, Ogre, CEGUI
Klíčová slova anglicky: dungeon management game, Lua scripting, Ogre, CEGUI
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2015
Datum zadání: 06.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to design and implement a real-time strategy game in a 3D world with emphasis on high modifiability using a suitable scripting language. Inspired by the Dungeon Keeper series developed by Bullfrog Studios, the player's goal in this game is to protect his dungeon from endless armies of heroes raiding his domain with intentions to steal his treasures. Once finished, the game's scripting engine should offer the ability to change data and logic of entities and systems to people with at least a basic understanding of programming. This should lead to easy future extensibility of the game and the possibility to create easily installable modifications.
Seznam odborné literatury
•Game Engine Architecture, Jason Gregory, A K Peters/CRC Press 2014
•Programming Game AI By Example, Mat Buckland, Wordware Publishing Inc. 2005
•Programming In Lua, 3rd Edition, Roberto Ierusalimschy, Lua.org 2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK