Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyhodnocení rizika svahových pohybů pro plánovanou stavbu rychlostní silnice R35 v oblasti jižního obchvatu Turnova
Název práce v češtině: Vyhodnocení rizika svahových pohybů pro plánovanou stavbu rychlostní silnice R35 v oblasti jižního obchvatu Turnova
Název v anglickém jazyce: The risk assessement of slope deformations for the R35 Highway project in the region of the southern by-pass of Turnov city
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Kycl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2015
Datum zadání: 06.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Oponenti: RNDr. Oldřich Krejčí, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Jan Boháč, CSc.
Ing. Josef Rott, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK