Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis
Název práce v češtině: Využití neseparačních průtokových metod ve farmaceutické analýze
Název v anglickém jazyce: Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2015
Datum zadání: 06.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.11.2015
Datum a čas obhajoby: 03.12.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.10.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.12.2015
Oponenti: prof. Ing. Jiří Cabal, CSc.
  prof. Manuel Miro
 
 
Konzultanti: Dr. Burkhard Horstkotte
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK