Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exkrečně-sekreční proteiny obratlovčích stádií schistosom v kontextu jejich biologie
Název práce v češtině: Exkrečně-sekreční proteiny obratlovčích stádií schistosom v kontextu jejich biologie
Název v anglickém jazyce: Excretory-secretory proteins of schistosome intravertebrate stages in context of their biology
Klíčová slova: Schistosoma, Trichobilharzia, schistosomóza, antigen, exkrečně-sekreční produkty cerkárie, schistosomulum, vajíčko
Klíčová slova anglicky: Schistosoma, Trichobilharzia, schistosomiasis, antigen, excretory-secretory products, cercaria, schistosomulum,egg
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Lukáš Konečný - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2015
Datum zadání: 12.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární rešerše na zadané téma
Životní stádia schistosom, jejich migrace a lokalizace v hostiteli
Definice exkrečně-sekrečních produktů (ESP) a sekretomu
Získávání ESP schistosom in vitro/ex vivo
Složení ESP jednotlivých životních stádií schistosom ve vztahu k interakcím parazit-hostitel
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK