Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imunohistochemické metody a jejich využití k detekci patologických markerů u experimentálních zvířecích modelů
Název práce v češtině: Imunohistochemické metody a jejich využití k detekci
patologických markerů u experimentálních zvířecích modelů
Název v anglickém jazyce: Application of immunohistochemical methods for the detection of pathological markers in experimental models of atherosclerosis.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2007
Datum zadání: 22.02.2007
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Oponenti: RNDr. Gabriela Jamborová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK