Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Liberace terbinafinu z polyesterů větvených kyselinou polyakrylovou
Název práce v češtině: Liberace terbinafinu z polyesterů větvených kyselinou polyakrylovou
Název v anglickém jazyce: The release of terbinafine from polyesters branched with polyacrylic acid
Klíčová slova: pevné disperze; terbibafin; polyestery; liberace léčiv; DSC
Klíčová slova anglicky: solid dispersion; terbinafine; polyesters; drug release; DSC
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2015
Datum zadání: 02.03.2017
Datum a čas obhajoby: 03.05.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2017
Oponenti: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK