Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dualita v intervalovém lineárním programování
Název práce v češtině: Dualita v intervalovém lineárním programování
Název v anglickém jazyce: Duality in interval linear programming
Klíčová slova: intervalové počítání, duality gap, intervalové lineární programování, množina optimálních hodnot, silná dualita
Klíčová slova anglicky: interval analysis, duality gap, interval linear programming, set of optimal values, strong duality
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2015
Datum zadání: 05.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2015
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: RNDr. David Bartl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Vyjádření duality v intervalovém lineárním programování.
- Charakterizace nulové duality gap v silném a slabém smyslu.
- Zobecnění známých výsledků a analýza speciálních případů.
Seznam odborné literatury
[1] M. Hladík. Interval linear programming: A survey. In Z.Á. Mann, ed., Linear Programming - New Frontiers in Theory and Applications, pp. 85-120, Nova Science Publishers, New York, 2012.
[2] J. Rohn. Interval linear programming. In M. Fiedler et al., ed., Linear optimization problems with inexact data, chapter 3, pp. 79-­100, Springer, New York, 2006.
[3] P. Serafini. Linear programming with variable matrix entries. Oper. Res. Lett., 33(2):165-­170, 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK