Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Flyboarding
Název práce v češtině: Flyboarding
Název v anglickém jazyce: Flyboarding
Klíčová slova: Vodní létající sport, vodní sport, adrenalinový sport, extrémní sport, flyboarding, školení, instruktor, metodika, výuka, Zapata Racing
Klíčová slova anglicky: Hydroflight sport, water sport, adrenaline sport, extreme sport, flyboarding, lesson, instructor, methodology, teaching, Zapata Racing
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2015
Datum zadání: 04.11.2015
Datum a čas obhajoby: 15.01.2018 09:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2018
Oponenti: Mgr. Tomáš Brtník
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK